Leiebil og drivstoffregler

Når du skal levere tilbake en leiebil kan det plutselig tenkes at du har litt dårlig tid. Det er som regel da spørsmålet melder seg: Må jeg fylle drivstoff på tanken før tilbakelevering? Svaret vil som regel variere ut fra flere faktorer. Det sentrale vil alltid være hva du avtalte med utleieren da du bestilte eller hentet bilen. I tillegg vil ulike land og selskap operere med litt ulike krav. Vi har laget en oversikt over de vanligste avtalealternativene. Oversikten er veiledende, og det viktigste du kan gjøre er å lese vilkårene nøye før du bestiller en leiebil.

Leiebil med full tank

For mange kan det være praktisk å avtale at bilen skal hentes og leveres tilbake med full tank. Når tanken er full ved levering, vil du slippe å betale eventuelle ekstragebyr utleiefirmaet tar for å fylle tanken for deg. Dersom du har avtalt at bilen skal leveres tilbake med full tank, er det viktig at du husker dette før du ankommer leveringsstedet. Mange selskap tar et romslig gebyr dersom du bryter det dere har forutsatt i avtalen. Slike kostnader er enkel å unngå, og derfor ekstra sur å måtte betale for.

Betal for én tank

Dette alternativet går ut på at du ved bestilling betaler for en bil som har full drivstofftank. Du betaler da for drivstoffet samtidig som du blir trukket for leiekostnader. Ved et slikt alternativ leverer du tilbake bilen med den mengde drivstoff som er igjen på tanken. Dette kan være et godt alternativ for deg som du vet omtrent hvor langt du skal kjøre bilen, og anslår at en tank med drivstoff kan holde til turen. Vær imidlertid oppmerksom på at du neppe vil få refundert drivstoff som eventuelt måtte være igjen på tanken. Har du kun bruk halvparten av drivstoffet, har du sannsynligvis gjort en ganske dårlig deal.

Lever bilen som den er

Et tredje alternativ er å hente bilen med full tank og levere bilen tilbake uten å fylle på drivstoff. Som regel vil det da påløpe et servicegebyr for at utleieleverandøren må fylle tanken for deg. Alternativet kan imidlertid være greit dersom du kun skal benytte bilen til mindre turer. Når du henter en bil med full tank, og kun bruker noe av drivstoffet, vil du kun betale for det drivstoffet du har benyttet. I tillegg kommer selvsagt det nevnte servicegebyret.

Ulike land har ulike rutiner

Hvilket av de ovenstående alternativene som er mest vanlig, vil variere fra selskap til selskap og fra land til land. Som regel er det en viss avtalefrihet, men noen utleiefirma opererer kun på den ene eller den andre måten. Hovedregelen er likevel at dersom du henter bilen med full tank, burde tanken også være full når du leverer den tilbake. Vær likevel nøye med å undersøke vilkårene i avtalen du har inngått, så slipper du å sitte igjen med en overraksende ekstrautgift på slutten av leieforholdet.

Ulike typer drivstoff

Dersom du skal fylle bilen med drivstoff underveis i leieperioden, eller like før levering, er det svært viktig at du benytter deg av korrekt type drivstoff. Når du henter din leiebil bør du dobbeltsjekke med forhandleren hvilket drivstoff bilen går på. Forsikre deg om at dette fremgår av leieavtalen, eller et annet dokument du kan ta med deg i bilen. På den måten unngår du å gå på en smell ved at du fyller tanken med feil drivstofftype. Dersom du er vant til å benytte deg av et gitt drivstoff i din private bil, er det enkelt å fylle tanken med denne drivstofftypen. Slik går ofte på automatikk. Viser det seg å være feil drivstofftype, kan det skape store problemer.